is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb gain rust of duur meer zóo. Mien Steifen. mien Steffen is net zoo wis op verkeerde weg.

Zol dat mie ook nog oplegt worden, dat 'k beleven mout dat dei zien voader achternoa gait ? Jantien, Jantien, 't is den benauwd mit die, most doe nou vot 't aalderslimste al weer verwachten? En as dat komt, den bist doch zeker nait vergeten, wóar doe steun en troost vinden

kenst, of wel ?

En bist den ook vergeten, wel die dat den oplegt? Foi, foi Jantien, en as doe nou ais achteroet denkst, hou wordt 't den ? Gain mensk zag eerst licht, dou doe zoo treurig en zoo aalderbenauwdst zitten bleefst, aleer joaren.

En hou is 't goan ? Het God die dou verloaten of bin aalle mensken vot goud veur die west ? Hest doe sunt dei tied ooit gebrek leden mit dien jongtje ? Harst doe dou, as doe dat nou eerlek veur God bekennen most, gain

beter leven as dou Luutje Och, moar nou, 'k bin

zoo dood ongerust over mien jong. 'k Heb doch ook niks

aans op haile wereld. En as dei nou

Moar stil, 'k zei nog moar eerst 't eten weer warm hollen. Eerappels binnen al hoast stief, en wat is d'r den aan.

Mien mosterdstip is moar lauw meer en 't oetbraden spek stiert mie al in paan. Yrouger was be aaltied vot noa twaalm in hoes om te eten.

Doar komt he aan, leuf k.

„Zoo, zoo, dag Moeke."

„Dag Steffen."

„Wat dekselse boudel is dat hier? Gain eten op tafel? Ie waiten doch zeker nog wel dat ik om ain uur op warf

wezen mout ?"

„Och mien jong, 't eten ston net as aaltied om twaalf

uur op toafel, moar 't wuir kold en dou heb ik 't even

weer op kachel zet. Hier is 't al, doe komst weer zoo

loat, 't is ketair veur ain."