is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Dat hoor je vroeg genoeg. Maar als je niet zegt, waar

fl is, dan moeten we je woning doorzoeken. We moéten hem hebben".

„Wat wil ie den doch mit hom. Zegt mie dat". „Leuter nu met langer vrouw, maar zeg ons alles. Alles, versta je ? In 't belang van je jongen".

„Nou dat wil 'k ook ja wel geern, moar ik wait nait woar hai is, zéker wöar nait, meneeren".

„ W anneer heb je hem 't laatst gezien ?

„Van mörn om vief uur".

„Merkte je ook wat bijzonders aan hem? Wat zei hij toen hij wegging ?"

„Och, dat ken joe niks aangoan".

„Ja zeker wel, haast je wat".

„Nou net as tegenswoorig aaltied vruig hai mie weer

om geld. Ja, steut ie 'n kander nou vot aan ?"

„Wat verder?"

„Ik zee: „ik wol dat ik zulf wat har, moar ik heb ja

ni s en dou zong he moar nee, dat was zoo maal"

„Zeg op".

„Nou dou zong he :

„Jij krijgt secuur nog een erf'nis thuis,

Stellig een viefschaften rok en buis".

„En wat verder ?"

„Niks verder, sunt van mörn heb 'k hom nait weer zain, en ik ken joe ook niks meer zeggen".

„Waar sliep je zoon?"

„Goat moar mit, as ie mie nait leuven willen. Ie maggen gerust aallens deurzuiken".

„Dat zullen we ook moeten doen".

„Harmke, mag 'k wel even bie joe in koamer komen?" „Ja zeker, Aanje, hai mout ie dat eerst vroagen? Moar wat scheelt joe? ie hebben alweer zukke botte roode oogen".