is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,'k Bin bie Jantien west en meer huif'k joe nait zeggen .

s0 zoo—o o. bie Jantien. Ja 't is den biester dat ie doar zoo van overstuur binnen. Moar hou was ze ?

„ Aalderbenauwdst, en dat is ook niks gain wonder. Ze zit moar stil hén, mit handen in schoot en t is net of ze verwezen is.

En aal weer van veuren oaf aan zegt ze : „as t mien schuld moar nait is". Ik zee: „mien laive stumper, dat ken nooit woar wezen".

„Zóo wies is ze doch zulf ook wel, zai wait doch wel genog dunkt mie, hou 'n losbol dat t was .

„Ja moar, zai is tetoal hoast sefteloos, men ken nait mit heur proaten bienoa".

„Wat dou ie d'r den?"

„Ik bin stil bie heur zitten goan en dou 'k vot gong, zee ze dat heur dat zoo goud doan har. „ Want och , zee ze, „proaten en den aal troosten, dat het nou vot nog gain vat op mie. As God mie helpt, hoop ik dat dat loater komen zei. Ik ken nou nait aans denken as. „woar is mien jong en krieg 'k hom wel weer en wat het he doan ?

„Dat heb ie heur doch zeker zegt, hou 'n geniaine rakkert dat 't is en dat he nait gauw weer lös komt, as ze hom moar eerst te pakken hebben ?"

„Nee Harmke, dat heb 'k nait zogt, dat kon 'k nait zeggen tegen heur. Zai is zien moeke .

„O begunt dat gejeuzel weer. 't Het mie allaank verwonderd, dat dat zoo laank goud gong. Nou, dat har ik heur verteld".

„ Joa, dat ken wel wezen, moar ikke nait, en ik heb heur beloofd dat ik in eerste opslag ieder dag n zetje

bie heur kwam".

„Joa man, groot wark dat dat in ins worden is mit joe baident, doar is 't ende van weg eurt .

„'t Is 'n hail goud mensk, Harmke en zai het gain