is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

har, harst doe hier nou nait zoo mooi, zoo aalderlaist mooi zeten.

En wel het die holpen te vervoaren en overaal tou? Aanje en aal weer Aanje.

God het die in heur ja hoast 'n zuster geven. Jantien, Jantien, doar kikst doch wis nait overhên, dankst God doar wel veur ? En kiek nou ais om die tou. Wat n mooie koamer en dat groote glas van veuren, doar dien bloumkes wassen willen wicht, as rait.

Nou en den ook nog 'n glas op zied, en wat stait doar veur? Zoo'n prachtege linboom, doar doe zoo voak noar stoan hest te kieken; nou kenst vedan as 't veurjoar wordt, moar op dien stoul zitten blieven, wicht en kieken d'r noa net zoo laank as die moar lust. Want strieken huifst nait meer, striekgoud dat zoo bont wordt van dei gemaine stiesel hest gain last langer van. En gluiende bolten want doe zeest ja dat in leste tied dien oogen doar zoo van luipen — bin d r nou ook nait meer veur die.

Dien lutje duuster hoeske most nou ook nait langer over prakkezaieren. Hai wat hest die aanstelt, dou doe doar oetgongst, en dat omdat dien jong doar zooveul doan har. Moar kiek, dat mout nou oet wezen eur, want pas op, aans bist weer ondankboar.

Nou most d'r moar aal om denken wicht, eerst wordt 't nou winter, moar den komt 't veurjoar, en den woont gain mensk mooier as ölle-Jan tien.

Pas ais op, holtdoef stoef veur gloazen in dien aigen linboom, en den moar aal roupen:

„God zugt die, mien wicht,

God zugt die, mien wicht

God "

't Is ook ja weer zoö duudelk bleken dat God die zugt. Ja, want woarom kreegst doe aans juust disse mooie wonen, hest d'r nooit om vroagt en zeuven wassen d'r,