is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lezen het nooit zoo min west, en ik heb 't ook goud gauw kloar kregen.

Moar men zol zeggen, hou komen dei luu d'r bie, en woar willen dei in wereld mousplanten stoan hebben. Wat krieg 'k doar 'n schrik, zai zeilen doch wis mien mooie blaik nait omgroaven hebben ? Komaan eur, doar mout 'k meer van waiten ; ik heb bie geluk drei cent in buuts, doar zei 'k bekeetjes veur koopen, want mousplanten ken 'k niks mit begunnen van zulf. Zai zeilen doch wis gain winkeltje moakt hebben ? want dei man is ja smidsknecht.

Moar komaan, ik goa d'r in, en den oogen goud open Jantien, want doe kenst hier nait aalle oogenblikken hêngoan.

En och, hai, wees nou nait zoo dood oet stuur, en dat allennig omdat dien jong hier zoo veul voutstappen liggen het.

Kom bedoard aan eur, en den deur moar driest open."

„Is doar wêl ? koomt hier den moar driest heer".

„ Goddank, aalles nog net zoo".

„Dag-e-e, hai sloof, wat scheelt joe, ie kennen ja gain woord zeggen. Hierzoo, goat even zitten, en zet stoof zoo laank onder, 't liekt ja net of ie hailendaal van joen stuk binnen".

„Dag vrau Brand, och joa, dat bin 'k ook, moar doar mout ie moar nait noar kieken".

„Nou bedoart joe moar eerst 'n beetje. Ik docht 't wel, want ik har joe al 'n haile zet omschildern zain hier op stroat.

Ie binnen ja wis ólle Jantien, dei hier woont het?"

„Joa, dei aigenste bin 'k".

„Har ie 'n bodschap of e-e-e?"

„Nou, ainliek moar half en half. Och ik wol hier zoo geern nog ais kieken, ik heb hier zooveul beleefd, mout ie reken".