is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bin ie ook al vrouger op 't tichelwark west hierzoo, of van 't joar veur 't eerst ?"

,0 nein, leider nich früher, denn sonsten hatte ick mein liebs Trineri doch ooch kefunden ?"

„Nou ja, dat zei nou wel zoo wezen, moar wat deest doe den veur tied ?"

,0 dies un jenes, ick konnt's nummer finden, es zog mich timmer so nacli Holland.

Oabersten ick weisz noch koar nich, was du so machst un arbeitest, bitte soage rnir ooch das ?"

„Nou, wat ik dou veur mien kost zei dat ja zeker beduuden ? Ik loop mit korven ken 'k die zeggen, mit lampegloazen en setrounen en schuddeldouken en stopgoarn en pekelheerns. Yeül geft mie dat nait, want ik loop nait geregeld, en den kennen de luu nait steevast op mie reken. Moar dat komt, omdat ik ook oetgoa te arbaiden en dat gait veur, want doar mag 'k veul laiver over. Moar het wordt loater en ik wol wel, dat doe nou eerst ais weer votgongst, ik mout d'r mörnvroug bie tied weer oet".

„Un wenn ick wieder e Keschaft hoab in der Nahe, darf ick kanzen kewisz wiederkommen Trineri ?"

„Och joa, 'n zetje proaten heb 'k nait zooveul op tegen. Dag Karl".

„Nacht lieb Trineri". —

„Jonge, jonge wat zol mie schelen? 't is ja net of ik zuuver gek wor op dei ticheljong. Want ik dou nou net of 't aans om is, moar ik zit 's oavends al oet te kieken of he d'r nog hoast nait aankomt. Hai proat ook zoo oarig en as he zegt: „liebs Trineri" wat roast mie dat botte mooi in ooren.

En eerlek is he dunkt mie as gold, och ik leuf dat 't zoo'n bovenste beste jong is. Ik ken d'r al hoast nait van sloapen as 'k om winter denk, want den mout hai van zulf weer vot, en och heerenk, wel zei mie zeggen of 'k hom