is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Goud jong; och Gerardus ik bin nog voak zoo bliede west, dat ik hom bie zoo'n beste boas achterloaten heb. Moar loat ons nou over wat aans proaten. Wat is die 't doch ainliek 'n bult fertuunleker goan as mie".

„Ja, moar heur nou ais noar mie Eltjo. Wat deest doe ook tegen 't zin van elk nou juust noar Oost te goan ? Doe harst 't hier ook ja best hebben kennen".

„Zoo is 't nou moar net. Dou wol ik dat nait bekennen, moar ik docht zoo: „Nou 'n joar of wat noar Oost en hier of doar zoo'n beetje 't opzicht over en dèn bin ik onder dak". Moar dat is mie den zoo doanig oafvaallen, want as ie wat verdainen willen, den mout men doar ook al net zoo goud arbaiden as hierzoo. Kiek en dat verdraaide ik, want den har 'k hier wel blieven kennen".

„Dat harst toch ook van te veuren wel begriepen kennen".

„Niks van woar Gerardus. Ik mout die eerlek zeggen: 't gait mie lang nait noar 't zin in wereld".

„Zoo, zoo en zol de wereld wel mit diè te vree wezen, wat dochst doar den van ?"

„O, 't het mie al nei doan, dat doe nog nait weer begunt wast te preeken, ik docht al: „zol he dat verleerd hebben? Doar zol 't nait minder om wezen. Moar ik verneem 't ai, 't zit der nog. Vertel doe mie den mit aal dien wiezighaid ais even: woarom — ik proat nait over mie of die — het ain mensk 't zoo stoer in wereld en 'n aander zoo makkelk ?

Woarom verlust ain, dei he zoo laif het en 'n aander mag ze hollen? Preek doar nou den ais over tegen mie".

„Heur ais even Eltjo: Gusteroavend zat ik hier allennig in tweidonkeren en ik docht: „kom ik wil '11 stukje op pioano speulen". Ik stak 'n keers aan pioano op en ik begon te speulen, en gloazen har 'k open, 't was net zuk sierlek weer as nou.

Dou ik 'n zetje speult har, kwam d'r zoo'n groote,