is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ken ie wel speulen ?"

„Nait hail best mien lutje".

„ Wil ie wel 'n zetje mit mie speulen ?"

„.loa, hail geern mien wichtje".

„Kiek dit is mien pop, dei hait Merie, zai het ook eerlieks hoar, vuilt moar ais".

„Joa vèrachtig eurt, eerlieks hoar het ze".

„Bin ie muide ? zit ie doarom 'n beetje op bank?"

„Joa mien lutje".

„Merie is ook zoo muide, mag dei op joen knei ?'

„Jonge joa, dat ken best".

„Nou ikke op aander".

„Wat zit wie nou mooi mit ons dreien".

„Zoo zit wie ook mit Voader. Heb ie ook 'n wichtje?" „Nee inien wichtje, moar hou haitst doe ?

„Ikke hait van Elmiertje ; heb ie ook 'n noam, of hait ie allennig moar van man ?"

„Ik hait Jurrien".

„Heb ie ook 'n hoes?"

„Nee Elmiertje, ik heb niks".

„Alwoar, ie hebben ja 'n arlozie in buuts, mag k ais veur 't oor heuren of he ook tikt ?"

„Ja, krieg hom moar".

„Hè, hai tikt ook. Zei wie wat bloumkes plukken? den ken Merie wel op bank liggen'.

„Gouie mörn".

„Mörn Meneer, och heden neemt mie nait kwoalek, ik was zoo muide en nou kon 'k nait weer vot komen, 't dut mie zoo aan, dat joen wichtje op mien knei wol".

„Voader 'k wil d'r weer op eurt".

„Best heur, hail best, blieft moar stil zitten mit joe baiden. Hou bin ie zoo muide? laank loopen of zoo? Bin ie meschain aan 't zuiken om wark?"

„Joa Meneer".