is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu prijken er op de pulpitrum — te midden van eene dikke laag stof — rechts zes portretten van Harm, links zes van Martje, in 't midden op éen stapeltje zes porceleinen kopjes en schoteltjes. In 't bovenste kopje, dat vreeselijk vies en beduimeld is van binnen en van buiten, liggen eenige spelden, eene naald, twee centen, een 2 ^centsstuk, een tienstuiverstukje en drie spijkers. Het meubel heeft drie laden, waarvan de onderste, waaruit stroo komt kijken, halverwege open staat.

Alle stoelen, behalve de twee die in gebruik zijn, zijn vol. Op de onderste verdieping van de tafel liggen allerlei lappen, eene ineengefrommelde jas, waarvan eene mouw er bij neer hangt, éen schoen — de andere ligt onder de tafel op den grond en is er blijkbaar afgevallen. Verder een paar sokken — geheel bemodderd —, een kiuwen garen met eene stopnaald er in, eene oude courant, een doosje lucifers, eene kaaskorst, eene muts waarvan alleen de banden er uit hangen en dan — blijkbaar met moeite er no»? tusschen gedrukt — een half brood, een zak met meel

o ~

en een kannetje met stroop van binnen en van buiten.

De vloer heet met zand bestrooid, maar er ligt meer asch, turfmolm enz. dan zand.

Op de tafel staan twee kopjes en schoteltjes, een blikken koffiekannetje op een komfoortje, een melkkommetje met tinnen lepel, een stuk roggebrood, eene kaasrasp met een stuk kaas en een schoteltje met een stukje boter. Verder ligt er een broodmes en een schoteldoek en over en tusschen dat alles eene massa kruimels.

Het echtpaar zit bij de tafel en heeft blijkbaar pas eene boterham gebruikt. Er wordt op 't oogenblik niets gezegd. Harm zit diep in gedachten en heeft zijne pijp, die uit is gedaan, gedachteloos in een van zijne mondhoeken hangen. Na een poosje klinkt de stem van Martje:

„Harm, doe wist vast nog meer koffie hebben ?'