is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ze antwoordt: „Nou moar ie hebben groot geliek beur, en wat zei dat mooi lièken en wat vernoam! Den heb ie ainliek al twei hoezen in ploats van ainv.

„Kom" zegt Martje „gauw nog n kop vol koffie opdrinken en den wil 'k joe ais tractaieren, den wil wie elk 'n tweibak mit eerbeien hebben. Zai zitten nog aan bos, moar hiér en doar ken 'k wel 'n beetje wegzuiken. Y\ ie verkoopen ze aans, moar Harm is nou vot en zóó persies zei hai ook nait waiten houveul dat d'r aanzitten

„Hè" zegt Kunnechien, „wat heb 'k doar 'n zin aan".

Martje neemt een kommetje en verdwijnt en Kunnechien prevelt: „Nou, nou men zol in de wereld zeggen! Zoo'n grootskeghaid! Mouten dei nou al timmeren? En dat vlugt moar gauw noar Doomnie om geld, k wol dat ik Doomnie was. ik zol heur wel halfweg komen. Net luu om te timmeren ! Zollen laiver zain, dat ze heur hieptaik eerst moar ais liek kregen en dat hier in koamer boudel oethemmelt wuir" — ze ziet om zich heen — „'k zit hier ja mit eenden en hounder om mie tou. Ik bin aaltied ook nog zoo bang op koop tou, da 'k hier nait allennig weer van doan koom, moar 'k goa hier hén, omdat k hier aaltied n bult neis gewoar wor, nut dat zai wat te koop hebben en Harm den overaal komt en zoo, moar aans ? n Boudel van Jan Stain is 't hier ja. Mien gommes en gain ende, Harm en Martje timmeren! Wèl har dat docht? Nou moar-e-e-e men wordt eerder overreden deur 'n e-e-e-

Zoover is Kunnechien met hare overpeinzingen gekomen, als Martje met de aardbeien terugkomt en Kunnechien zegt: „Nou dat heb ie goud gauw lapt vrau Pestuur, joa ik zeg zoo voak : „Bie Pestuurs doar willen ze mie aaltied van aalles tou, doar niag 'k den doch zoo geern hên te naaien, moar 1t is veur mie zoo muilek, dat zai gain kinder hebben, want nou hebben ze mie van zult ook lang zoo voak nait neudig". Aalle veurjoars denk ik: „'k wol