is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blftdz.

INLEIDING i

H. I. De apostel Paulus 11

I. Paulus vóór zijn bekeering iii

II. Paulus' bekeering x

III. Paulus als apostel xiv

H. II. De gemeente te Rome xxvi

I. De stichting van de gemeente . . . xxvn

II. De samenstelling van de gemeente . . xxxi III. De godsdienstige richting der gemeente, xxxm

H. III. De brief xxxiv

I. Aanleiding en doel xxxiv

II. Echtheid en ongeschondenheid ... mi

III. Datum en inhoud lx

IV. Beteekenis lxii

V. Tekst lxih

De voornaamste kommentaren op den brief .... lxiv

De titel lxv

KOMMENTAAR 1

Inleiding van dek brief. H. 1:1—15 1

le Stuk: Het adres. II. 1:1—7 1

2e Stuk: De groote belangstelling, welke de apostel voortdurend heeft voor de verbreiding van het evangelie in de hoofdstad der wereld. H. 1:8—15 27