is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blad*.

14e Stuk: De macht van het nieuwe beginsel der heiliging om den mensch aan de gerechtigheid

te onderwerpen. H. 6:15—23 300

15e Stuk: De goloovigo is vrij van de wet. H. 7 : 1—6. 310 Tweede afdeeling.

16e Stuk: De mensch onder do wet. H. 7:7—25. . 319 Derde afdeeling. liet werk van den Heiligen Geest in den gerechtvaardigden geloovige.

H. 8:1 — 17 343

17® Stuk: De overwinning van den Heiligen Geest

over zonde en dood. H. 8: 1—11. . . . 344 18° Stuk: De geloovige, van zonde en dood bevrijd,

is zoon en daardoor erfgenaam. H. 8: 12—17. 355 III. De heerlijkheid, het zekere einde van het tegenwoordige lijden. H. 8 :18—39 361

19® Stuk: De vervulling van den raad des heils, on

dankshet tegenwoordige lijden. H. 8 : 18—30. 362 20e Stuk: Het lied van de zekerheid des heils. H.

8 : 31—39 377

Tweede deel. Het heil in de menschheid of het probleem van do verwerping der Joden.

H. 9 :1-11 : 36 385

21e Stuk: De vrijmacht Gods. H. 9: 1—29 .... 387 22e Stuk: De strafwaardigheid van Israël. II. 9 : 30—

10:21 410

23e Stuk: De grenzen en de heilzame gevolgen van

Israël's verwerping. H. 11 427

Praktisch deel. Het leven van den geloovige. H. 12 : 1 —

15:13 455

Eerste deel. De algemeene plichten. H 12, 13. . 455 I. Het uitgangspunt.

24° Stuk: H. 12:1, 2 458

II. Het leven van den geloovige in de christelijke gemeenschap.

25e Stuk: II. 12 :3—21 462

III. Het leven van den geloovige in de burgerlijke gemeenschap.