is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Hand. 11:30; 12:25), die aan den door Agabus voorspelden hongersnood voorafging, valt naar onze berekening in het jaar 44. Welnu, de grooto hongersnood teisterde Palestina onder keizer Claudius in het jaar 45 of 46.

3®. Volgens Gal. 2 : 1 ging Paulus in het 14de jaar na zijn bekeeiing (dit toch zal bedoeld zijn),' naar de conferentie te Jeruzalem (Hand. 15). Tusschen 37 en 51 liggen inderdaad 14 jaar.

4«. Wij berekenden, dat de apostel tegen het einde van 52 te Korinthe gekomen is. Daar maakte hij kennis met Aquila en Priscilla, die door het edict van Claudius uit llome verbannen waren (Hand. 18:2). Dit edict is waarschijnlijk in de laatste jaren van Claudius uitgevaardigd» maar in elk geval vóór zijn dood (54). Ook dit komt dus uit.

5e. Gallio (Hand. 18:12) was consul in 51; zijn proconsulaat moet onmiddellijk daarop zijn gevolgd.

6e. Josefus verhaalt, dat onder de regeering van Felix een Egyptenaar aan het hoofd van vele Joden een aanval op Jeruzalem deed. De bende werd vernietigd maar het opperhoofd ontsnapte. Dit komt overeen met Hand. 21 : 38.

Wij kunnen dus het levon van Paulus aldus verdeelen: 7—37: de tijd vóór zijn bekeering.

37—67: zijn apostelschap.

37—44 (7 jaar): voorbereiding.

45—59 (14 jaar): de drie zendingsreizen.

45—51: de eerste, met het dubbele verblijf te Antiochië en de vergadering te Jeruzalem.

52—54: de tweede.

54—59 : de derde.

59—66 of 67 (7 jaar): gevangenschap; bevrijding;

tweede gevangenschap; marteldood.

Tot het recht verstaan van Paulus' roeping mogen de volgende overwegingen dienen.

De tijd was gekomen, dat het uitverkoren volk tot een zegen voor de geheele wereld moest worden. Dit zou langs