is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baur houdt de twee hoofdstukken geheel en al voor onecht, omdat zij verschillende gedachten en uitdrukkingen bevatten, die met het anti-jojdsche karakter van den brief in strijd zijn. Men vraagt zich echter af hoe de brief met 14:23 kon eindigen. Was er dan geen slot noodig, dat eenigszins aan de inleiding beantwoordde? A)

Schenkel [Bibellexikon, V) vindt dit slot in 16:25—27, dat volgens hem echt is en aan het einde van H. 14 thuis behoort. H. 15 is een aanhangsel, later door den apostel zeiven aan den brief toegevoegd; H. 16 een aanbevelingsbrief, aan Phebe medegegeven voor de gemeenten, welke zij op weg van Korintbe naar Efeze en van Efeze naar Rome bezoeken zou.

Ten onzent gaf G. J. van der Flier een „Historisch-kritisch onderzoek naar de echtheid van Rom. AT en XVI" (1866). Hij vatte de slotsom van zijn studie samen in de eer6te stelling, aldus luidende: „Tegenover de bedenkingen der Tubingsche kritiek kan de echtheid der beide laatste Hoofdstukken van den brief aan de Romeinen alleszins worden gehandhaafd". (Vgl. Godg. Bijdr., 1867).

J. W. Straatman (Theol. Tijdschr., ',1868) hield H. 12—16 voor een aanhangsel. H. 12—14 was wel van Paulus' hand, maar behoorde niet bij H. 1—11; het moet met H. 16 worden verbonden en vormde hiermede een gedeelte van een brief aan de Efeziërs (zie H. Schultz). Het echte slot van H. 1—11 moeten wij zoeken in H. 15. Deze poging van Straatman om H. 12—14 van den brief los te maken werd door Rovers {Theol. Tijdschr., 1868) en Kremer (Theol. Tijdschr., 1869) bestreden.

Lucht (Veber die beiden letzten Capitel des Römerbriefs, 1871) erkent, dat de brief niet met 14:23 kan eindigen. In H. 15, 16 moeten dus eenige echte bestanddeelen voorkomen. Het oorspronkelijke slot zal te streng geweest zijn voor de ascetische minderheid, die in H. 14 bestreden werd,

1) Enkele aanmerkingen van Baur zijn besproken in het Magazijn voor Kritiek en Eiegetiek dee N. T., I, 151—158.