is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de integriteit der overige hoofdstukken aangaat, hield C. H. Weisse (Beitrdge zur Kritik der Paulinischen Briefe, ed. Sulze, 1867) den geheelen brief voor sterk geïnterpoleerd. Laurent (Neutestamentliche Studiën, 1866) nam in liet voetspoor van Eichhorn een reeks kantteekeningen van den apostel zeiven aan. Michelsen, die reeils in het Theol. Tijdschr. van 1873 als zijn gevoelen te kennen gaf, dat geheele perikopen in de brieven van Paulus ingelascht en andere op allerlei wijzen geïnterpoleerd waren, onderscheidde vijf of zes uitgaven {Theol. Tijdschr., 1886, 1887). Völter schreef naar aanleiding van het boek van Steek: „Ein Votum zur Frage nach der Eehtheit, Integritat und Composition der vier paulinischen Hauptbriefe" {Tlieol. Tijdschr., 1889) en „ Die Composition der paulinischen Hauptbriefe I. Der Rumerund Galaterbrief, 1890". Hij schrapt alle stukken, waarin de wet ook voor de Joden voor afgeschaft wordt verklaard; paulinisch is een veel korter schrijven, uitsluitend voor Christenen uit de Heidenen bestemd, terwijl het overige van vijf verschillende interpolatoren afkomstig is, waarbij dan ten slotte nog een aanhangsel komt (de eigenlijke brief zou dan bestaan uit: l:la, 7, 5, 6, 8—17; H. 5, 6 (behalve 5: 13, 14, 20 en 6: 14, 15); H. 12 en 13; 15 : 14— 33; 16 : 21—23).x) Ook kan Van Manen hier weder genoemd worden, in zoover hij een oorspronkelijk korteren brief (H. 1— 8; 15:14—33) aanneemt, mits men in het oog houde, dat bij hem deze kortere brief geenszins paulinisch is, maar door verbinding van verschillende stukken ontstaan. Verder komt de zoogenaamde conjecturaalkritiek in aanmerking: vgl. Harting, Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Academie van Wetenschappen, 1879; Van Manen, Conjecturaalkritiek toegepast op den tekst van de schriften des N. T.,

1) Vgl. Offerhaus, De eenheid van Bom. 1—8 (Geloof en Vrijheid, VI), en ook Clemen, Die Einheitliehkeit der paulinischen Briefe an der Hand der bisher mit bezug auf sie aufgestellten Interpolations- und Compilationshypothesen geprüft, 1894. Zahn is van oordeel, dat wie Völters resultaat mededeelt zijn hypothese yolduende heeft wederlegd.