is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier eindigt voorloopig de brief en begint de verhandeling. Het eerste deel van vs. 16 „ik schaam mij het evangelie niet" is de overgang van het een op het ander. Want de woorden „ik schaam mij niet" moeten de verdenking afweren, die tegen het door Paulus uitgesproken verlangen om te Rome het evangelie te prediken zou kunnen opkomen; zij behooren dus nog tot den brief. En, aan den anderen kant, vat de uitdrukking „evangelie" in één woord den geheelen inhoud van de volgende didaktische verhandeling samen. — Maar het is onmogelijk, in het le deel van vs. 16 iets anders te zien dan een overgang en er, met Hofmann, de verklaring van het doel van den geheelen brief uit af te leiden.