is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde te maken (Hofmann); deze verklaring past niet bij den snellen gang der optelling, noch bij de behoefte om de woorden opeen te stapelen. — ^ViSupurrtiji, de man die zijn venijn in het oor blaast; kxtx\x>,o; , die openlijk lastert. Het woord Oeonwyvis beteekent in de beide klassieke plaatsen waar het voorkomt (bij Euripides) „van God gehaat", waarom Rückert, Fritzsche, Philippi, Meyer, Oltramare, Weiss, Lipsius meenen, dat men hier de passieve beteekenis moet vasthouden, maar zóó dat men die generaliseert: „van God gehaat als verhard zondaar". Echter is deze algemeene beteekenis hier onmogelijk, waar do zin van elk woord beperkt wordt door dien der anderen. Hier past alleen de actieve beteekenis, haters van God; het is de verstgaande openbaring van den hoogmoed, die de gedachte van een hooger Wezen, van een Rechter niet kan verdragen; men zou kunnen zeggen: de afschuwelijkste vorm van den laster, het vervloeken van de Voorzienigheid. Suidas en Oecumenius, die dichter bij de levende taal stonden dan wij, gaven aan dit woord de actieve beteekenis, die wij er aan hechten. Aan deze zonde van overmoed jegens God (de ü(3pis van de Grieken) paart zich de overmoed jegens de menschen (u/3p/trnfc). De uitdrukking uxepttpxvoï (van inrép en (pxivopxi) teekent den mensch, die in de bewustheid van zijn meerderheid uit de hoogte op anderen neerziet, terwijl de <xï.x%uv zich laat bewonderen door zich voorrechten toe te schrijven, welke hij in werkelijkheid niet bezit.

Vs. 30b, 31: „vindingrijk in het kwade, aan hunne ouders ongehoorzaam, 31 onverstandig '), ontrouw 2), zonder natuurlijke liefde 3), onbarmhartig

Deze laatste groep betreft het onderdrukken van alle

1) Chrysostomus, Grotius, Michelsen schrappen oco-vvêrovt;.

2) Naber en Baljon (t. a. p. bl. I) laten ottrvvQerove; na oco-uvstovq weg.

3) De text. ree. voegt met G£LP hier aan toe: oktkov^qvs (zonder goede trouw); maar dit woord wordt weggelaten door NABDEG.