is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

°rzk :£ Z £ JTSw-: -

TJdt biiift S teds actueel. Hoe heef. men grote nns-

u niet jr~ r:X7:

ÜTbeen •, ^/fXale"entfn"t

f^rr^aerde der — «*£

is er voor een oordeel geen plaats. j Jo^pn

«nsch volkomen verantwoordelijk vj £**££.; als het product van m K»»" w,l ondankb g^

Hefve-oenTd" zed.löke verantwoordelijkheid

t dt — met de leer ^~^ke ^ anostel heeft in de zooeven besproken g J de grondslagen voor deze ware theodicee geleg .

Ata. ontwikkelde de apostel, dat de °joden Tl 4 Hieraf he°eft hij ais aanhangsel een pericope toegevoegd, welta' ^ de trol

^ God « eÏaze°ïïs Toor het ongeloof der Joden nog

zal uitkomen. ^

„it tan ongeloof doet voortkomen «jm metJ

Jood evengoed ris "^^Cwel de joodsche Nadat Paulus aldus de gansch heeft geplaatst, bleef er

tr^emtoTs'óve0" dl hiervoor het bewijs te leveren uit

de H. Schrift.