is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hjj in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis maar in de voorhuid."

„Dan" duidt een conclusie aan. „Ik vraag dan nu, met het oog op het voorbeeld van Abraham, of deze zaligspreking van David alleen op de besneden of ook op de onbesneden geloovigen van toepassing is." Alles hing hiervan af. In het eerste geval bleef er voor de Heidenen, wilden zij door het geloof gerechtvaardigd worden, niets anders over dan zich te laten besnijden en was het met het evangelie van Paulus gedaan. Reuss vindt hier een voorbeeld van de scholastiek der toenmalige joodsche scholen, een theologie, welke den apostel slechts zeer zwakke bewijsgronden leveren kon! — Het tweede gedeelte van het vers leidt ons van David tot Abraham terug. Wij zeggen toch, dat Abraham is gerechtvaardigd door het geloof. Hoe dan? Toen hij besneden of toen hij onbesneden was? In het tweede geval is de vraag beslist; wij hebben hier immers met het typische voorbeeld te doen. Het antwoord ligt in de laatste woorden van vs. 10. Het was reeds in Gen. gegeven. In H. 15 wordt Abraham gerechtvaardigd door het geloof en in H. 17, ongeveer 14 jaren daarna, ontvangt hij het gebod der besnijdenis! Er was een tijd in het leven van Abraham, dat hij als onbesnedene met de Heidenen gelijkstond; in die periode van zijn leven is hij door het geloof gerechtvaardigd De conclusie ligt dus voor de hand. Paulus

spaart ze zijne tegenstanders niet:

Vs. 11, 12: En het teeken der besnijdenis ') ontving hij als zegel van de gerechtigheid van het geloof, dat hij in de voorhuid gehad had, opdat hij vader zou zjjn van allen, die gelooven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de gerechtigheid toe-

1) In plaats Tan ictfnonni leien A O Syr. ?ref»TOfii)v.