is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen, maar dat het voor allen, niet uitsluitend voor de geloovigen (Weiss), is.

Vs. 16: „En de gave is niet als dooi' één, die gezondigd heeft '); want het oordeel was uit één tot veroordeeling, maar de genadegave is uit vele overtredingen tot vrijspraak." 2)

„En" beteekent dat Paulus een ander verschil zal noemen. Bij het eerste deel van den zin moet hriv worden gedacht. Hofmann ontleent èirepiweuasv aan vs. 1") en maakt het tot het werkw. van het geheele 16® vers, ten koste van een eenvoudige constructie. — Leest men upxpTfoxvTog, dan is 'evie masc., en zou men geneigd zijn ook 7roKXav als masc. op te vatten, hetgeen echter niet waarschijnlijk is. Na xftxpTyftxTtx; is éi>ii neutr., ook irohhav. Maar juist omdat de eerste lezing bezwaar oplevert, is zij waarschijnlijk de echte, en de tweede een vrucht van het streven naar verbetering. — De gave in Christus betreft niet één, die gezondigd heeft, gelijk bij het oorspronkelijke oordeel, maar een groote menigte overtredingen van vele zondaren. Aix — door middel van. Er is geen sprake van één zondaar, door middel van wien de gave zou gekomen zijn, door wien de gave zou zijn uitgelokt. Aan de zijde van het oordeel staat één zondaar; aan den anderen kant staan vele zonden van vele zondaren. — 'Ex wijst de stof, het object van het werk Gods aan; e'n het resultaat. Kpi/tx beteekent de rechterlijke daad, waarbij het vonnis, de veroordeeling (xxrxxpi.ux) over de zonde wordt uitgesproken. Tegenover de veroordeeling staat de vrijspraak (SiKxiu/ix).

1) De text. ree. heeft met A. B 0 K L P zitcipTyrzvroc; D E F G It. Syr. Or. lezen x/ixftviuxtoi;. n ia twijfelachtig, daar de syllabe, die op t>» volgt, ontbreekt.

2) Weiisiicker: und es ist anders bei der Gabe, als dort, wo der Eine Siiuder der Anlasz ist. Dort namlieli ist es der Eine, von dessen Gericht die Vordammniss ausgeht: hier sind es viele Fehltritte, von welchen aus die Guadeagabe zum Gerechtsein fühit.