is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden zal. Wilt gij weten, wat het is, erfgenaam van God te zijn, ziet dan op Christus en op Zijne heerlijkheid. Zijne medeërfgenamen zijn wij. Alleenlijk — elirep wekt tot zelfonderzoek op , evenals in vs. 9 — moeten wij nauw aan Christus verbonden zijn door het lijden; den strijd in Zijn dienst (vs. 13, 35) kunnen wij niet ontgaan. Maar dit is geen bezwaar, want het loopt uit (Jvx) op de heerlijkheid. — De laatste woorden van vs. 17 — indien wij met Hem lijden, opdat wij met Hem verheerlijkt worden — vormen den overgang tot het volgende stuk.