is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één enkel woord gezegd. De verkiezing van Jakob berust op geen werk, hetzij „gedaan" of „voorzien". De conj. n» hangt af van èppih in vs. 12: het werd van te voren gezegd om Gods vrijmacht te handhaven. — Over irpiieai; zie uien H. 8:28. Het voornemen Gods kan niet ten uitvoer worden gelegd zonder en buiten den mensch om. Het voornemen Gods naar de verkiezing (niet: het voornemen naar de veikiezing Gods) beteekent een heilsplan, waarin alleen door de vrije keuze Gods menschen worden opgenomen. De hxoy* is „der Ausführungsmodus" van de vpóOevts ')• Alle verdienstelijkheid is uitgesloten. God kan Zich bij de verwezenlijking van Zijn heilsplan niet laten binden, ook met door het eerstgeboorterecht van een Ezau. — Msvy kan logisch worden opgevat: blijven voor het menschelijk bewustzijn, of objectief: blijven in de werkelijkheid. Het laatste acht Godet beter, daar de vrijheid Gods niet slechts ideëel in de gedachte van den mensch, maar reëel in de werkelijkheid zou schade lijden, wanneer Hij bij Zijn keuze Zich naar de verdienste van den mensch moest richten. Toch kan niet ontkend worden, dat in verband met het woord tot Rebekka, hetwelk den raad Gods aan de menschen moet bekend maken > het eerste meer voor de hand ligt (zie Dalmer). Het gebruik van (praes.) in plaats van pcf/Kjj (aor.) duidt aan, dat deze waarheid voor alle tijden geldig is (Tholuck). Bij de twee bepalingen oök i? ïp<yw ™ xctowrot kan men

ovax denken, ofschoon men ze ook direct met het werkw.

jctfi/0 verbinden kan.

Vs. 12. In de HSS. en in het profane grieksch komen de beide vormen ippéiv en cppMi voor. Waarschijnlijk zal men bij Paulus met Tischendorf, volgens sAB, èppéfa moeten lezen. — De aanhaling is uit Gen. 25:23. Daar heeft het woord blijkbaar betrekking op de twee volken , die uit de stamvaders zullen voortkomen. Meyer en Weiss meenen, dat de apostel hier alleen aan de twee personen denkt. Morison (1849, nieuwe ed. 1888) daarentegen beweert, dat

1) Stud. IV, bl. 307.