is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misschien na al de part. de imp. (deze overgang kan echter ook door het overnemen van woorden des Heeren verklaard worden; zie beneden), en de negatieve herhaling. De weg lating met B van „u" doet het hatelijke van de vervolging op zichzelve uitkomen. — Blijkbaar zinspeelt Paulus op een woord des Heeren (Matth. 5:44; Luk. 6 : 28). Verdere sporen van woorden der bergrede vinden wij: Rom. 2.19; 1 Kor. 4 : 12, 13; 6 : 7; 7 : 10; Jak. 4 : 9; 5 :1, 12; 1 Petr. 3:9, 14. Later komt de apostel op de liefde tegenover vijandige menschcn terug.

Vb. 15, 16: Verblijd zijn met de blijden *); weenen met de weenenden; 16 eensgezind onder elkander; niet naar hooge dingen staande, maar u bij de nederigen voegende; weest niet wijs in eigen oog,

Om een vijand te kunnen zegenen en te deelen in de vreugde en de smart van den medemensch, moet men zichzelven vergeten. De beide werkw. staan in den inf. Men kan er bij denken ifiii 2sï. Maar men kan ook aannemen, dat de inf. iets toevalligs uit lrukt: handelen naar voorkomende gelegenheid. Sommigen onderstellen een citaat, evenals in V8. 14. _ leder bedoele met het oog op den ander hetzelfde; het welzijn van allen en dus het welzijn van een ieder zij aller gemeenschappelijk doel', vgl. 2 Kor. 13: 11; Fil. 2 . 2, 4:2. — Echter wordt deze eendracht menigmaal verstoord door het jagen naar hooge dingen, hooge onderscheidingen, hooge betrekkingen ook in het gemeentelijk leven. — Meestal neemt men ook rxireivoTs neutr., maar <ruv in ffvvxxxyi.^oi doet eerder aan het masc. denken. Paulus wil zeggen, dat men zich vooral de arme, onkundige, minst invloedrijke leden der gemeente moet aantrekken. — Ook uit de laatste vermaning spreekt des apostels afkeer van den gemeentelijken

1) Text. ree. AELP Syrsch: xxi tusschen de twee zinsdeelen; «BDFG It. laten dit weg.