is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het volgende werkwoord zijn ontstaan kan te danken

hebben. .,

De dag, de wederkomst van Christus, het volkomen hei

(vgl. H. 5:10; 8:23-25; 10:10) nadert. Die dag was reeds aanmerkelijk dichterbij gekomen sedert Paulus en de lezers van zijn brief geloovig waren geworden. Hoe dit te rijmen met de achttien eeuwen, die sedert zijn verloopen.' Men vergete hierbij twee dingen niet, 1. dat de Heer zijn wederkomst had aangekondigd tegen den tijd , dat alle volken der aarde het evangelie zouden gehoord hebben; 2. dat de apostel op grond va» zijn eigen werkzaamheid mocht verklaren, dat dit tijdstip naderde. De apostel wist, dat Christus komen zou, maar niet wanneer. Zie 1 Thess. 5:1,2; 2 Thess. 2:1 v.; — 1 Thess. 4:17; 1 Kor. 15:52; — 1 Kor. 6:14 (fr«c); 2 Tim. 4: 18. Nog heden staat een waar geloovige op dezelfde wijze tegenover de parousie als

de groote apostel (Luk. 12:36).

De nacht, de tijd die aan de parousie voorafgaat, is weldra voorbij. Daarom moest men de werken, waarvoor men over dag den moed miste (vs. 13), het nacht-costuum, afleggen, en (Weiss geeft de voorkeur aan Si boven xxi, omdat de tegenstelling dan beter uitkomt: daarentegen) aandoen de wapenen i) des lichts, die wapenrusting, welke de kinderen des lichts in den strijd voor (in den dienst van) het licht behoorden te dragen (vgl. 1 Thess. 5:4—11).

Vs. 13, 14: „Laat ons, als op den dag, welvoeglijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in ontuchtigheden en ongebondenheden, niet in twist en nijd; 14 maar doet den Heer Jezus Christus aan, en verzorgt het vleesch met tot begeerlijkheden 2)."

„Als op den dag': zooals het op den dag past. Paulus

1) Godet, Steinmeyer e. a. denken aan „kleederen".

») AC: «<< txihuw, Feit.: sv mOuixMif, de andere cod.: snlvpm.