is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeerlijkheden zou opwekken. Beide constructies zijn mogelijk. In de tweede wordt de vermaning door eU tiridu/tixt gerechtvaardigd. — Vs. 13, 14 hebben historische beroemdheid verkregen. Volgens het verhaal van Augustinus in het 8»*® Boek zijner Confessiones waren zij de aanleiding tot zijn bekeering, welke door zijne betrekkingen met Ambrosius reeds voorbereid was. Vs. 13 was het motto van zijn oude, vs. 14 dat van zijn nieuwe leven.

De vier deelen (H. 12:1, 2; 12:3—21; 13:1 10; 13: 11—14), die zich door de verbinding van 2 en 3 gemakkelijk tot drie laten herleiden, beantwoorden aan de gewone trias: geloof, liefde en hoop (1 Ihess. 1:3; 1 Kor. 13:13 e. e.). Waarom in dit kort begrip van christelijke moraal de huiselijke plichten ontbreken, welke Paulus in de brieven aan de Kol. en Ef. ontwikkelt? Omdat dit onderwerp van te bijzonderen aard was in zulk een algemeen exposé.