is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE DEEL.

De bijzondere plichten.

H. 14: 1—15: 13.

ACHTENTWINTIGSTE STUK.

H. 14.i)

Vermaning met het oog op een geschilpunt in de gemeente te Rome.

Paulus past hier het geboil der liefde, den eisch der zelfverloochening , toe op een bepaald geval. Het stuk heeft dientengevolge een lokale strekking en begint aan de verhandeling weder den vorm te geven van een brief.

Welk geschilpunt de apostel bedoelt? Volgens vs. 2 meenden sommige Christenen te Rome zich van t gebruik van vleesch en wijn te moeten onthouden. Waarschijnlijk ondeischeidden zij zich ook door het nauwgezet vieren van sommige dagen (vs. 5, 6). Groot of invloedrijk schijnt hun partij niet geweest te zijn. Paulus behandelt hen geheel andeis dan zijne tegenstanders in Galatië, Korinthe of Kolosse; hij neemt hen veeleer tegenover de andere leden der gemeente in bescherming. Men heeft de vraag, welke hunne beginselen waren, verschillend beantwoord.

Volgens Eichhorn en Haupt waren deze zwakken gewezen Heidenen, die vroeger tot een filosofisch-ascetische school

1) Verisimilia: drie fragmenten; het eerste over het eten en niet-cten, het tweede over het houden van bepaalde dagen, en het derde (vs. 13b, 15, 17—22») van Paulus Episcopus.