is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scholten (Het Paulinisch Evangelie, 1870), Loman (Theologisch Tijdschrift, 1870), Baljon, Michelsen en Van Manen. Baljon denkt aan een invoeging van wonderlievende lezers; Van Manen aan een uitbreiding van den tekst door iemand, die het kenmerk van de andere apostelen ook op „Paulus overbracht.

Het tweede deel van het vers handelt over het resultaat van die krachtige werkzaamheid (vandaar: iVrt). Het onderwerp van den zin wordt nu „ik" in plaats van „Christus . Ilofmann e. a. zien in kwkq de aanduiding van de wijze waarop de apostel werkte, in dezen zin dat Paulus van Jeruzalem naar Illyrië is gegaan, niet in een rechte lijn, maar bij wijze van een ellips. Deze opvatting is weinig natuurlijk. Liever versta men kuk^ van de omstreken van Jeruzalem (Judéa, Syrië, Arabië). Jeruzalem wordt genoemd als het meest bekende punt in het Oosten. Evxyyihiov beteekent hier klaarblijkelijk „de prediking" van het evangelie. Anders is het niet mogelijk een natuurlijken zin te geven aan 7rKvpoüv, vervullen. De vertaling van Luther: „alles met het evangelie vervullen", is in strijd met de grammatika. Meyer verklaart: „aan het evangelie zijn volle ontwikkeling geven" (door het overal te verkondigen), maar dan zou Paulus zich eenvoudiger uitgedrukt hebben. Men stelle zich de prediking van het evangelie voor als een taak, die vervuld, of als een ideaal, dat bereikt moet worden. ]) — Baur ziet in vs. 19b overdrijving, het teeken van onechtheid. Van Manen schrijft (bl. 174): „Een voorstelling, zoo oveidreven, onjuist en met de overlevering in strijd als die, volgens welke Paulus alom, van Jeruzalem tot Illyrië toe^, had geëvangeliseerd, zoodat hij „in die streken geen plaats meer vond om te arbeiden, 15:19, 23, verraadt duidelijk den invloed der dichtende verbeelding van een later geslacht, dat vol bewondering staart op de werkzaamheid van den meester." Echter denkt de apostel natuurlijk niet aan de kleine steden en het platteland. Wanneer hij in de groote centia

1) Dalmer brengt vev^puKévat in verband met irtipunst van H. 11:25.