is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst het schoteltje schoon, ging toen heen, met Mies aan den arm.

.,Ik ben gauw terug !"

Op de trap trippelden buurvrouwen haar voorbij, anderen kwamen haar weer tegen, en in de straat, anders zoo stil, liepen langs haar rug de mensdien.

Om den hoek, in de groote straat, gilden danig de verkoopers. De kleine winkels glansden breed-uit, vol licht.

Er roezemoesde een verspreide menschenen-wagen-volte, druk langs de winkelkanten. Ze moest daarom het midden van de straat wel nemen, liep stevig aan, want ze wilde dadelijk door, naar de markt.

Ze bleef toch even staan om te neuzen, monsterde snel de prijzen, vond ze goedkoop, vond ze duur en liep weer door, met Mies aan den arm, nu eenmaal gewoon op haar vaste plaatsen te gaan koopen.

Op de markt lawaaide, vlaagde 't rel, waaide het van lamplicht en drukte.

De geluiden en olievlammen schampten er dooreen.