is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een stoel, boven de anderen uit, aanprijzend met zoeten stem de manden waarin roode en witte papieren rozen.

„Wie biedt er voor ? Prachtig zijne ze. Prachtig! . . . Wat benne ze waard ? Twintig cente de twee? Wie biedt er twintig cente ?"

Aan 'n vinger hengelde hij ze rond, over de hoofden der menschen heen, liet zien de twee mandjes papieren rozen, met tusschen de kleurige bloemen groene halmen en pluis, wat op mos moest lijken.

In den anderen hand hield hij een groot stuk, een bebloemd weelderig schip met masten en ra's, met kleurige linten als touwwerk en met vele zilveren zeilen.

„Wie biedt er meer dan twee-en-twintig

cent ? .

Wie een paar koopt, riep hij... hield even

op" ging dan door : „Wie een paar koopt, die krijgt de kans op dit groote, kostelijke schip, het admirale-schip! leder bekomt een lootje, want hier zijn de bons! Hij liet de blikjes zien, hief het kleurige bloemenschip in de hoogte, liet 't licht van de lamp erover stralen en riep met zijn zwakken stem, die bijna zong : „Hier heb