is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je de prijs die je koopt en hier is de premie die je wint. Prijs en primie tegelijk! Wie biedt er meer dan twee en twintig ? Vier en twintig, dat bent u juffrouw ! nee ? Nou dan hier ! Vijf-en-twintig !"

Zijn geluid was maar zwak. Hij begon pas te venten, wilde van zijn wrakke borst niet te veel vergen in 't weten nog een geheelen avond voor zich te hebben.

Gaaf en week, zonder veel inspanning, gleden uit de kweeë mond de aanprijzende geluiden. „Wie biedt ervoor ? Dat zijn weer een paar anderen en ze zijne nog mooier !"

„Hè moe," riep Mies, „hè kijk ès, wat een prach . ..

Ze keek er even na, zei „ja kind strakkies! We motte nou eerst voort."

„Ja, moe !"

Het kind keek gretig naar de uitblinkende kleuren, de bloemen die natuurlijk schenen, zelfs nog mooier in 't felle licht — en aan den arm der moeder hangend, bleef ze aldoor ommekijken.

„Vooruit Mies !"

„Ja, moe!"

Ze stuwden zigzagswijze door de men-