is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in huis brengen. Je droomt ervan en je maakt je man tam — want uit bed kijkt -ie op de rozen. Ik zeg, en hij verhief weer zijn lijmstem. ,,Wie niet van bloemen houdt, die houdt niet van zijn man of zoo 't een „hij" is, niet van zijn vrouw, die houdt niet van z'n kinderen !"

Hij hengelde met het groote stuk, het bebloemde schip, het schip met de zilverende zeilen en de schelle linten, ver over de toeschouwers, hoog over de hoofden heen.

Het geile licht uit de groote lamp, daarvooFaanêen staak gehangen, glinsterde en zeverde over al de bonte kleuren, bescheen tegelijk zijn eigen weekpokdalig martelaars-gezicht triomfantelijk, — en al schorder werden zijn brallende zing-geluiden.

„Ieder koopt zijn prijs, maar hier is de premie. Ieder, die koopt, en ook de laatste, krijgt-d'er een bon. De laatste, dat zie je meer, die heeft geluk! Wie geeft er meer dan zes-en-twintig voor delaatsten?"

Met zijn kleine geniep-oogjes in 't fletsbleek gezicht keek en gluurde hij rond. Want niemand zes-en-twintig roepend, had hij