is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe licht de bloemen tilden, ze even wel vervatten.

„Sta toch stil," gromde de moeder, al haar aandacht op de trommel persend, ,,straks laat je ze nog valle !"

De koopman schommelde en schudde in 't rond, en een kleine meid liet hij het nummer trekken.

„Met bloote armen, zie je," schalde hij, „metbloote armen," terwijl hij op het schrale armpje klopte, ,,'t Gaat hier zoo eerelijk als goud !"

't Gaf weer een oogenblik van spanning nu de bloemenkoop het kokertje ontrolde.

„Let op," schreeuwde hij, „lèt op het trekken van den lintworm. Hier is het. . .. nu zal je 't hooren ! — Het is . . . num-m-er, drie-en-veer'. . . drie-en-veertig!!"

„Moe, moe. dat benne wij," kraaide Mies, die huppelde op haar teentjes. „Gewonne, gewonne !" zong ze luid.

Ze wilde van geluk in de handen klappen, maar dat ging niet door de potten.

„Ja gerus' moe, ik weet 'et sekuur!" kraaide ze opnieuw.

Vrouw de Ram met haar kippe-oogen ge-