is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loofde het nog niet, vergewiste zich eerst, zei „stil toch kind 1" Ze kreeg van alle kanten rukken, stooten; wie niet het nummer had, vond langer-blijven onnoodig, drong haar voorbij. Maar ze moest toch duidelijk zien, en nu las ze het ook, got-ja — en terwijl de koopman opnieuw het nummer uitschreeuwde, schor, bijna heesch ervan, wrong ze zich naar voren, stak de handen op naar den bloemenmand, naar het betuigde, bestrikte schip, een ding heel lang, bijna een armslengte groot.

De koopman hield nog een pralerij, een schoone toespraak voor hij 't gaf en ze greep al weer naar 't schip, gretig met al haar vingers. Maar hij gaf het nog zoo niet af en ze hoorde onwillig, hoorde in 't geheel niet wat de koopman zei. In haar begeerig grijpen naar het gewonnene had ze daarvoor geen ooren. Het ging volkomen langs haar heen, dat hij verzekerde de volgende week sekuur-en-vast terug te komen, dat hij was de beroemde bloemenmaker, de fabrikant van kunstblommen zonder konkurentie en zonder wedergade, en ze raakte eerst voldaan, tevreden, nu ze het