is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k denke !"

De baas draaide van nijd op zijn krukje om, voelde zich kalkoensch worden.

Het werd voor Kees of de dingen om hem gingen grijnzen.

„Verdiend — en waar heb-je die cente

gelate ?"

„Hier" grijnsde Keesie terug, lachte leelijk, wees naar zijn mond, haalde een sappige pruim tabak er uit.

Allen lachten luid.

Keesie lachte ook.

Hij hield de gekauwde tabakspruim tusschen de vingertoppen.

„Vooruit, dat ding gauw weg!"

„Ja baas," mompelde Keesie, en de tabakspruim verdween, ging schuil in den mond, den mond die zich er voor opende als de ruime poort van een niet te vullen voorraadschuur, waarin wel een half pond zou kunnen weggestopt worden. Behagelijkstiekem zoog hij erop, de anderen aankijkend met dom-loensche oogen.

„En wat zul-je nou beginnen, hier kunne we je niet houên, dat begrijp je, dat snap je toch wel?"