is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Och wat," riep de baas. „Och wat!"

Keesie keek weer sip, wat moest -hij zeggen? Voorzich-zelfzou-iewat graag willen, 't kon hem wat schelen dit of dat, nou !... maar 't ging nu eenmaal niet;... bij de loting al afgekeurd voor de borst! Dat wisten ze hier natuurlijk niet, en dat was ook niet noodig ze te zeggen ! Met zwakke borst nemen ze je niet gauw. Zwakken willen ze nergens hebben. Dat moet je dus nooit vertellen — en daarom zei-ie 't ook niet, zweeg maar weer. Hij voelde zichinelkaar geduwd, gedrukt.

„Je bent toch letterzetter?" vroeg nu de vrouw, die totnutoe gezwegen had.

„O, o," luidlachte de man, „letterzetter ? als-ie dat zoo goed kan als het andere, dan verdient-ie wel drie stuivers.

„Nou ja," vergoelijkte hierop de dochter, „ieder kan 't niet even best."

Keesie in zijn onhandigheid voelde zich op de pijnbank. Hij zag zich weer aan de letterkast, zijn plompe vingers in den verkeerden bak, met veel schrobbeeringen weggejaagd, of aan het draaien van de pers gezet, waar hij niet goed tegen kon

4