is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijn zwakke borst; en dan den meesten tijd zonder werk, thuis van zijn nijdigen vader allerlei hatelijkheden, omdat hij niets inbracht, afgesnauwd door zijn moeder die hij in den weg liep. Dat sjouwerwerk aan de tent, daar kreeg hij tenminste behoorlijk eten bij — en er viel nog wel eens wat af; 't leek en bleef hem het beste ! Hij stond geheel suf, weg in gedachteloos stomp denken.

De dochter, met meer medelijden dan 7.ij zichzelf wilde bekennen, en met een beetje eigenbelang, want ze had de meeste hulp van Keesie, zei, mond en oogen onverschillig heen-en-weer-trekkend : hij kan toch nog eerst helpen bij de verhuizing, dan zulle we wel weer verder zien."

„Nou ja, maar dat is gauw afgeloope, hij mot uitkijke, we kunne hem toch niet altijd houë."

„Wel-neê," vulde de moeder aan, „dat kunne we niet, we hebbe Janus ook nog."

„O, die redt zichzelf wel," nu weer de dochter, „die mag-je eigelijk niet meêtelle."

,,'t Mocht wat, 't mocht wat," schamperde de man luid. „Zeker, die enkele keer,.