is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komme niet van hem af, je zult het zien, de heele winter blijve we met èm opgescheept. Dat heb-je er nou van als je te goed bent."

„Hei, Kees, hei help ès, hier an die stang!" riep de baas van buiten, die het voorval al vergeten was.

En Kees in schrik-vreugde dat hij weer van dienst kon zijn, liet den lepel in 't bord terugvallen, haastte zich, nu heelemaal vanzichzelf zeker, dat ze hem er niet uit kregen, dat hij wel bleef, als hij maar deed als die hond, — niet wegging en telkens terugkwam.