is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onafgebroken werkten ze voort, de eene hoef na de andere gelijkschavend, brandend, behamerend, afraspelend — en in den langen werkdag volgde het eene paard na het andere, om te worden beslagen, de geheele smidse een furie van branderige dampen en hamerslagen, met maar nauwelijks daarin te zien de zwoegende mannen.

Ze werkten met hun zessen, de voorman en de anderen, hier in den hoefsmidstal van den tram, om het hardst, de eene dag na de andere, de nieuwe week laten volgend op de vorige, zonder een enkele verpoozing dan den Zondag. Ze werkten zoo hard, zoo hardnekkig, het hemd gedurig nat van zweet, het hoofd rood van 't bukken en van de warmte der ijzers, omdat, wie het meest afleverde ook 't meeste verdiende.

't Ging op het stuk, volgens vast tarief. Maar, dat was 't niet alleen, wat hen zoo aandreef, zoo opzwiepte. Het zat hierin ook, dat geen voor 'n maat wilde onderdoen, onbestemd-bang dat wie achterbleef, allicht gedaan kon krijgen. Een paar hoeven mochten ze elkaar eens ontloopen,