is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stug voort, maar schoot toch niet erg op. Geen tijd gunde hij zich haast om het ijzer heet te krijgen, het naar den vorm van den hoef te buigen. Dan moest hij er opnieuw mee naar 't vuur, of zich inspannen om het met hamerslagen wat krommer te krijgen of uit te beuken. Zoo werkte hij zich overkracht. Het zweet tapte hem van zijn beenig hoofd. Oei, 't was in langen tijd niet zoo warm geweest! Het hemd en 't boezeroen beiden waren doorweekt, aan zijn lijf geplakt, en 't zweet op verschillende plekken kwam door zijn broek heen. Zijn keel verschrompelde van de hitte en van onmatig zweetverlies.

„Drink ook 'es effen," riep Hannes, die aan den emmer slokte.

Hij zette nu hun groote zinkemmer met een enkele rappe heffing aan zijn dorstigen mond, liet het verkoelende water met een volle straal naar beneden stroomen; 't klokte, alsof hij geheel moest volloopen — en weer ging het voort.

De mannen tegen elkaar opwerkend leken in hun gebukte houdingen de onderhelften van dieren, zwarte knokelrompen langs de