is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, wat nu al voor hem ingeschonken klaar stond, zei in hijgenden adem : nog eentje 1 Dat hè 'k wel verdiend !

De anderen schoffelden met hun groote voeten al naar buiten — en hij betaalde haastig, ook het glas bier voor den jongen — en voort gingen ze in groote passen, de armen scheutig schurend, langs het lijf.

Het was nog in 't volle seizoen, half Augustus, en — de boomen droegen zwaar groen in volle dracht, bekruinend den Scheveningschen weg, die schemerend, koel en dekkend zich opende, vaag en ver-weg uitlijnend, met zijn vele rijen donkerende stammen. De trams reden op kleinen afstand achter elkaar, wel viermaal zoo veel op de baan als gewoonlijk — en alle wagens over vol! Dat maakte, dat er zooveel paarden waren te beslaan, naar evenredigheid nog meer tengevolge van 't vele aanzetten, jachten en de zware vrachten, die ze te trekken kregen. De paarden versleten dubbel zooveel als anders. Het klikklakken der paarden zei hen, dat er veel te doen kwam.

In het volle seizoen liepen ze gewoonlijk