is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs het kanaal, en Duinoord over. Er waren eens klachten ingekomen, dat de werklui in hun ongezjeneerd-gaan slenterende badgasten van de been hadden geloopen — en al kwam er geen formeel bevel, de meesterknecht gaf te verstaan, en ze begrepen ook wel, hoe ze op 't kantoor daar over dachten. Een goed hoorder heeft maar een half woord noodig — en zoo gingen ze in de drukke maanden gewillig en ongevraagd den langeren weg.

Maar nu, door het wachten op Roelf, werd het wat laat en de oude laan met haar dekkende, donkere kruinen, leek hun niet alleen korter, maar na den warmen dag toch ook koeler, zoo goed geschikt om de schade in te halen.

„Niet te dicht op elkaar, en goed toezien" zeien ze, en in gezwinden pas schoven ze den ouden weg op.

Onder de boomen, nog in volle bladerdracht, dompte en zoefde de nabroeiing van den warmen dag, de warmte, die in luwe stooving overal hing, verzuurd en vermuft door de vele adems en 't voetenstof