is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijken, oppassen moest, maar de moeheid werd er niet minder door, maakte hem bijna kreupel.

„Ik geloof, dat je er vandaag een aardig broekje langs hebt gekregen," grapte Jaap, die Roelfs moeheid en afgetobtheid merkte.

„Dat geloof ik wel... Ik heb motte anpietsen .... 'k was heel wat ten achter!"

„Tja jongen, ze schenke het ons niet, maar weet je, 't is een mooi loon !"

„Dat is 't 'em !"

,,'t Is 't beste, dat we een borrel nemen," meende nu Jaap.

„Nee, ik heb er al twee gehad !"

„Kom, wat zou dat ? Twee is nog geen drie ! Vooruit, ik geef er eentje weg!"

Jaap sloeg den hoek om, was al aan de toonbank en Roelf volgde hem.

Hij had er eigenlijk niet veel lust in, want die borrels van straks hadden hem 't bloed al naar 't hoofd gejaagd, maar hij volgde toch, stond voor de toonbank, zonder zich te willen verzetten.

Jaap liet al inschenken: „klare!",, Je drinkt toch ook schoone jandoedel ?" schetterde hij.

Hij knikte van ja, liet zich op 't bankje

6