is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit zonder mans verdienste, als ze zelf uit schoonmaken ging. Je moet dan wel aannemen wat het eerste geld inbrengt en je hebt maar heel weinig te kiezen.

Ze begreep nu wel, dat haar jongen te hard had aangepakt, om niet teveel achter te zijn op den betaaldag — en dit maakte haar nog bezorgder.

Roelf kauwde nog aldoor op zijn eten, schoof toen zijn bord weg, zei:

,,Ik ga maar' na bed, voel me niet te best in orde !"

„Watje gelijk hebt, jongen ! Ik zal straks koffie zetten en je op bed een warme kom brengen. — of beter nog: ik ga melk voor je kooken !"

Roelf zei niets terug, nikte als teeken van instemming, ontkleedde zich vlot, plomp-snel, lag al met een minuut of wat onder de dekens:

Hij strekte zich recht-uit. 't Beviel hem goed met zijn lamgewerkte leden en zijn opgeblazen hoofd in 't mulle bed, onder de frissche dekens te liggen, lang-uit. Hij voelde nu niet zoozeer die rillingen in den rug ook niet de zwaarte van zijn hoofd. Hij