is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelde zich langzaam lekker-worden en snurkte weldra in.

Toen zijn moeder met de warme melk kwam, lag hij al zachtjes te ronken.

,,'t Is zonde hem te roepen!" zei ze zich, „Ja! maar het moet toch!"

Hij dronk met vakige oogen, zonder eenig recht besef, sliep dadelijk weer in.

Ze dacht: dat zal je goed doen, mijn jongen en overpeinsde weer, dat-ie met zijn zwak gestel niet voor dat zware smeden deugde. Natuurlijk, hij verdient een mooi stuk geld, je kan er telkens van wegleggen voor een kwajen dag — en daar doe je wat voor ! Maar toch Roelf overwerkt zich — en met dien zorg sliep ze in.

Den volgenden morgen kon ze hem hem bijna niet uit het bed krijgen. Wel drie, vier maal moest ze hem roepen — en de angst, dat hij telaat zou komen, deed haar snauwen en booze woorden zeggen, waarvan ze niets meende.

Maar, nu was-ie er toch uit — en hij, flink aan 't wasschen en poedelen voelde zich al dadelijk opknappen. Het jonge