is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even neer, herhaalde de vraag van straks, als aanknooping van 't gesprek :

„Enne, hoe hè-je 'et de heele week gemaakt ?"

„Ik was toch Woensdag nog bij je?"

„Nou ja, effen!"

„Hoe zou ik 't gemaakt hebbe, druk hè," zei Roelf, die, tevreden gesteld, nu doorging. „Het is knapjes aanpakke. Ze schenken het je niet om niemendal. Maar je beurt wat!"

„Ja", bevestigde de moeder zorgelijkkalm, tegenover Trees, tegelijk grootsch, dat haar jongen zooveel verdiende. „Ja het is een knap stuk geld wat-ie binnenbrengt, elke veertien dagen zoo'n kleine dertig gulden ; minder dan vijf-, zes-en-twintig is het nooit, daar kè-je nog 'es wat van doen! Maar, maar ... hij mot te hard werke. Ik zeg het elke dag, hij is te zwak, mot te errig voort. Het is aldoor: toe maar jongens en weer vooruit."

„Wat geeft dat nou, om daar over te leuteren," kregelde Roelf er tusschen. „We motte allemaal werke."

„Jawel, maar er is onderscheid tusschen