is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuffig h'r gezicht trekkend, roerde nu parmantig de suiker er door heen, hapte en slokte flinker toe.

't Gaf een oogenblik stilte.

„Als je nou nog naar Scheveningen mót', vrolijkte Roelf, dan magge we ons wel haaste met 't ete. Anders wordt het veel te laat!"

„Zou je 't wel doen, jongen ?" vroeg de moeder, die Trees meteen een oogje van verstandhouding gaf.

„Het hangt af van Trees, die wil ommers zoo graag!"

„Och, als jij liever niet wil!" Het opgeven van haar Zondagmiddag naar Scheveningen, ging haar nog niet van harte af. Zij stelde dus de vraag nog eens : „Liever, liever, dat is het woord niet, maar, ik ben er de heele week — en dan wil je Zondags wel es wat anders zien. We kunnen toch naar 't Bosch gaan, daar is 't ook mooi!

Het lag Trees weer op de lippen, dat, als hij niet om Scheveningen gaf, zij er dolveel van hield, want naar 't Bosch kan je het heele jaar gaan, naar Scheveningen alleen op een dag zoo mooi als vandaag.