is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeder, in zwarte merinos, zondags-kalm bij 't eten gereedmaken, schudde 't oud-rimpelig hoofd — en Trees vroeg of ze kon helpen bij 't opdoen, wat moê niet hebben wilde.

Ze bleven gezellig doorleuteren.

Roelf had het hoofd op haar schoot gelegd, en Trees woelde met haar vingers door 'troode haar, dacht tegelijk wat eenblank vel, drukte er even een zoentje op. 't Werd een heele zaligheid, waarin alles verging.

Na den eten volgde theedrinken, en weer gezelligjes praten. Tegen den avond kuierden ze naar het Bosch. Ze kwamen niet veel verder dan de muziektent, staken toen over naar 't Bezuidenhout, dronken een glas bier in de Bonte Koe, dronken nog een glas in de stad, voor Het Gouden Hoofd, waar ze bijna geen stoel konden krijgen, en 't liep naar half elf, den tijd dat hij Trees naar haar dienst moest brengen.

Er kwam nu over hem een duidelijk besef van zijn Zondag wel een beetje verdaan te hebben. Wat drommel, ze waren toch beiden maar eens jong — en zooals ze nu deden, leek het wel of ze al de oude luidjes uithin-