is toegevoegd aan uw favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nou, dat is me ook een vrijerij," spotte de andere. „Waarom ?"

„Hij was zoo moê !"

„Is-ie dan zoo'n sikkeneurig, en zoo

zwakkies ?"

„Welnee, hij is wat flink en wat sterk!"

„Nou, maar dkn vertrouw ik 't niet. Dan gaat-ie zeker op een volgende dag met een ander uit. Ze zouen het mij niet bakke, hoor !"

„Hè, Jet, hoe kom je eran ?"

„Ja, je moet de venters maar vertrouwen. Ik heb 'es een vrijer gehad, die had drie meide tegelijk. Ze besjoechelen je waar je bij staat!"

Trees werd kwaad, zei vinnig-fel terug, dat haar jongen niet zoo deed. Ze kwam bij hem thuis, bij zijn moeder. Wat dacht ze wel?

Maar de uitval van Jet spookte en woelde toch in haar rond, en de mogelijkheid ervan rumoerde telkens op haar aan. Ze was ook eigenlijk stom geweest om maar dadelijk toe te geven.

Toen Roelf op Woensdag een uurtje kwam, maakte ze met hem ruzie, zei ze, dat ze de volgende keer naar Schevenin-