is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ga niet verder," zei ze, en ze bleef ineens staan.

„Waarom niet ?" snaterde de jongen.

„Dk&rom niet!"

„Daarom is geen antwoord."

„Zoo... nou! maar ik ga niet verder..."

„Soms een vrijer in de buurt?"

Ze haalde smadelijk de schouders op.

„Maak nou geen gekheid," zei weer de jongen.

„Ik wil alleen méégaan, als jullie netjes loopen !"

„Zijn we dan soms niet netjes ?" gierden de anderen terug.

„Nou ja, je weet 't wel beter, je bent zoo dom niet!"

De jongen haalde haar weer aan.

„God-in-den-hemel, wat moet ik met zoo'n vent beginnen," riep ze uit, wanhopig — en ze hield zich weer voor een oogenblik stuursch, ging toch meê.

Ze begon er nu werkelijk aan te denken, een zijstraat in te sluipen, of ergens op de tram te stappen. Maar ze begreep, dat hij haar dan toch niet zou loslaten. Hij was 'r eentje, die wat je noemt, vasthoudt, niet