is toegevoegd aan je favorieten.

Machteloozen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kort voor tijd begon hij nog aan een nieuwe „bonk", en haastte en repte zich om daarmeê gereed te komen. Het klamme zweet brak hem uit. Hij voelde zich niet goed, werkte toch door — en evenals den laatsten keer wilde hij dit stel bij de afrekening hebben. Morgenvroeg werden toch de boekjes weggehaald.

De maats stonden al te wachten, drensden van: haast-je, maak voort of laat liggen! Hij zei: ga maar vooruit, ik kom achterop, hamerde tegelijk door. Hij spande alle krachten in, raspte, vijlde, klonk opnieuw om. Maar nu verduisterden ineens zijn oogen. Hij moest zich even vastgrijpen. Dat duurde maar een oogenblik, toen werkte hij weer door. Maar 't was of nijpende nagels hem in de borst grepen. Een zoete, weeë smaak kreeg hij in zijn mond. Hij spuwde het uit, zonder er naar te zien, en werkte weer door. . . .

Het paard was nu geheel beslagen — en zijn jas vlug aanschietend snelde hij naar den hoek. Zijn maats trappelden al,.